Lustrumconcert

Beethoven en Brahms

Lustrumconcert

Ter gelegenheid van de start van zijn 29ste lustrum heeft het UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck onder leiding van Konradin Herzog een feestelijk openingsconcert gegeven. Het concert begon met de Egmont Ouverture van Ludwig van Beethoven en werd vervolgd met de Eerste Symfonie van Johannes Brahms. Deze avond vormde de aftrap van een lustrumjaar waarin nog vele festiviteiten zullen volgen, met als hoogtepunt de tournee naar een buitenlandse bestemming in juli en augustus.  

Programma:
Ludwig van Beethoven - Egmont Ouverture
Johannes Brahms - Eerste Symfonie

Mobirise

No Code Website Builder