Dirigent

Konradin Herzog

Foto: Veerle Bastiaanssen

“Het orkest is voor mij het mooiste instrument.” – Herzog

Konradin Herzog maakte in 2014 zijn Nederlands debuut als operadirigent met Benjamin Britten’s Owen Wingrave in het Theater De Veste te Delft. Er volgden concerten met het Nieuw Ensemble Amsterdam, het Musikkollegium Winterthur, het Noord Nederlands Orkest, het Ulster Orchestra (Belfast), het OSUG (Mexico) en het hr-Sinfonieorchester in Frankfurt am Main.

Hij dirigeerde aan de Gaudeamus Muziekweek Utrecht, aan het Toonzetters Festival Amsterdam, aan het Festival Musica Sacra Maastricht en aan de Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt. In 2017 ging onder zijn leiding het tromboneconcert van Trevor Grahl in wereldpremière, met solist Jörgen van Rijen.

Geboren in het Zwitserse Winterthur, studeerde Konradin cello aan de Zürcher Hochschule der Künste. Na het behalen van zijn Konzertdiplom vertrok hij naar Amsterdam waar hij in 2013 de bacheloropleiding orkestdirectie bij Lucas Vis aan het Conservatorium van Amsterdam met onderscheiding afsloot. Daarna perfectioneerde hij zijn directievaardigheden tijdens de Nationale Master Orkestdirectie (NMO) bij Jac van Steen, Ed Spanjaard en Kenneth Montgomery aan de conservatoria van Amsterdam en Den Haag en werkte hij als assistent-dirigent aan talrijke operaproducties in Nederland en Groot-Brittannië. In die functie was hij ook regelmatig actief bij het Nationaal Jeugd Orkest. Hij volgde master­classes bij onder anderen Sir Neville Marriner, Jorma Panula, Marc Albrecht en Bernard Haitink.

Deel uit te maken van een muziekleven van en voor de mensen van nu is zijn belangrijkste drijfveer: Niet museaal, maar uit actuele noodzaak kunst te bedrijven, zonder de enorme waarde van ons artistieke erfenis aan de kant te zetten of te vereenvoudigen. Een belangrijk onderdeel om dit ideaal te verwezenlijken is dan ook zijn samenwerking met jonge (amateur)musici. Sinds januari 2016 staat Konradin Herzog voor het Sweelinckorkest.

(Foto boven: Veerle Bastiaanssen, foto links: Jan Harryvan)

Konradin Herzog

Dirigent


ENGLISH

                            


“For me, the orchestra is the most beautiful instrument.” – Herzog

Konradin Herzog made his Dutch debut as an opera conductor in 2014 with Benjamin Britten's Owen Wingrave at the Theater De Veste in Delft. Concerts followed with the Nieuw Ensemble Amsterdam, the Musikkollegium Winterthur, Noord Nederlands Orkest, the Ulster Orchestra (Belfast), the OSUG (Mexico) and the hr-Sinfonieorchester in Frankfurt am Main.

He conducted at the Gaudeamus Music Week Utrecht, at the Toonzetters Festival Amsterdam, at the Festival Musica Sacra Maastricht and at the Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt. In 2017, Trevor Grahl's trombone concerto had its world premiere under his direction, with soloist Jörgen van Rijen.

Born in Winterthur, Switzerland, Konradin studied cello at the Zürcher Hochschule der Künste. After obtaining his Konzertdiplom, he left for Amsterdam where he completed the bachelor's degree in orchestral conducting with Lucas Vis at the Amsterdam Conservatory in 2013 with distinction. He then perfected his conducting skills during the National Master Orchestral Conducting (NMO) with Jac van Steen, Ed Spanjaard and Kenneth Montgomery at the conservatories of Amsterdam and The Hague and worked as an assistant conductor on numerous opera productions in the Netherlands and Great Britain. In that position he was also regularly active with the National Youth Orchestra. He attended master classes with Sir Neville Marriner, Jorma Panula, Marc Albrecht and Bernard Haitink, among others.

His main motivation is to be part of a musical life of and for the people of today: not in a museal way, but out of current necessity to make art, without putting aside or simplifying the enormous value of our artistic heritage. An important part of realizing this ideal is his collaboration with young (amateur) musicians. Konradin Herzog has been standing before the Sweelinck Orchestra since January 2016.

(Photo above: Veerle Bastiaanssen, photo on the left: Jan Harryvan)

Drag & Drop Website Builder