Comité van Aanbeveling

Het UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck toont haar steunbetuiging aan familie, vrienden en andere relaties van Eberhard van der Laan. Met het overlijden van de burgemeester heeft Amsterdam een man met een hart voor de stad verloren. Zijn positieve wilskracht om mensen bij elkaar te brengen en samen Amsterdam mooier te maken heeft veel mensen geïnspireerd. Wij zijn dan ook erg dankbaar dat Van der Laan onderdeel van het Comité van Aanbeveling van het Sweelinckorkest was en hopen als Amsterdams studentenorkest bij te dragen aan wat hij zo belangrijk vond, namelijk verbinding in de mooie stad die Amsterdam is.

Beschermheer

Bernard Haitink
Voormalig chef-dirigent Concertgebouworkest

Comité van Aanbeveling

Dhr. prof. mr. P. van Vollenhoven
Voorzitter Comité van Aanbeveling

Dhr. Hein van Eekert
Muziekjournalist- en presentator

Dhr. M. Sanders
Voorzitter van het Holland Festival

Mw. L. Ferschtman
Violiste

Dhr. J. Hempel
Dirigent

Mw. T.M. Lodder
Voorzitter Raad van Toezicht van het Nationaal JeugdOrkest

Dhr. prof. dr. H.W. van Os
Hoogleraar kunst en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam

Dhr. mr. S. Reinink
Directeur Concertgebouw

Mw. prof. dr. ir. K.I.J. Maex
Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam

Mw. prof. dr. G.T.M. ten Dam
College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam

Dhr. P.G Witteman
Journalist en presentator

Voormalig beschermheer

Frans Brüggen († 2014)
Dirigent van het Orkest van de Achttiende Eeuw